Politică de confidențialitate

Declarație de confidențialitate

Introducere

Prin următoarea declarație de confidențialitate, dorim să vă informăm despre tipurile de date personale (denumite în continuare și „date”) pe care le procesăm, scopurile pentru care le procesăm și în ce măsură. Declarația de confidențialitate se aplică tuturor procesărilor de date personale pe care le efectuăm, atât în cadrul furnizării serviciilor noastre, cât și, în special, pe site-urile noastre web, în aplicațiile mobile și în cadrul prezențelor online externe, cum ar fi profilurile noastre de pe rețelele sociale (denumite în continuare colectiv „oferta online”).

Termenii utilizați nu sunt specifici unui gen.

Cuprins

 • Introducere
 • Responsabil
 • Prezentarea generală a procesărilor
 • Contactul responsabilului cu protecția datelor
 • Baza legală relevantă
 • Măsuri de securitate
 • Transmiterea și divulgarea datelor personale
 • Procesarea datelor în țări terțe
 • Utilizarea cookie-urilor
 • Servicii comerciale și de afaceri
 • Furnizori de servicii de plată
 • Verificarea creditului
 • Furnizarea ofertei online și găzduirea web
 • Contactarea
 • Newslettere și notificări electronice
 • Analiza web, monitorizarea și optimizarea
 • Marketing online
 • Prezențe în rețelele sociale (Social Media)
 • Plugin-uri și conținut încorporat
 • Ștergerea datelor
 • Modificări și actualizări ale declarației de confidențialitate
 • Drepturile persoanelor vizate
 • Definiții

Responsabil

Bogdan, Gewald/ Electronic Club

E-mail: info@elektronik-klub.de

Contactul responsabilului cu protecția datelor

Bogdan, Gewald/ Electronic Club

Prezentarea generală a procesărilor

Prezentarea generală următoare rezumă tipurile de date procesate și scopurile procesării lor și se referă la persoanele vizate.

Tipuri de date procesate:

 • Date de inventar (de exemplu, nume, adrese).
 • Date de conținut (de exemplu, intrări în formulare online).
 • Date de contact (de exemplu, e-mail, numere de telefon).
 • Meta/comunicații (de exemplu, informații despre dispozitiv, adrese IP).
 • Date de utilizare (de exemplu, site-uri web vizitate, interes pentru conținut, timpul accesărilor).
 • Date de localizare (informații despre poziția geografică a unui dispozitiv sau a unei persoane).
 • Date contractuale (de exemplu, obiectul contractului, durata, categoria clientului).
 • Date de plată (de exemplu, detalii bancare, facturi, istoric de plată).

Categorii de persoane vizate:

 • Parteneri de afaceri și contractuali.
 • Interesati.
 • Parteneri de comunicare.
 • Clienți.
 • Utilizatori (de exemplu, vizitatori ai site-urilor web, utilizatori ai serviciilor online).

Scopuri ale procesării:

 • Evaluarea creditului și solvabilității.
 • Furnizarea ofertei online și a ușurinței de utilizare.
 • Evaluarea acțiunilor de vizitare.
 • Proceduri de birou și organizaționale.
 • Cross-Device Tracking (procesarea datelor utilizatorilor pe mai multe dispozitive pentru scopuri de marketing).
 • Marketing direct (de exemplu, prin e-mail sau poștal).
 • Marketing bazat pe interese și comportament.
 • Solicitări de contact și comunicare.
 • Măsurarea conversiilor (măsurarea eficacității măsurilor de marketing).
 • Profilare (crearea profilurilor utilizatorilor).
 • Remarketing.
 • Măsurarea acoperirii (de exemplu, statistici de acces, recunoașterea vizitatorilor recurenți).
 • Măsuri de securitate.
 • Urmărire (de exemplu, profilare bazată pe interese/comportament, utilizarea cookie-urilor).
 • Furnizarea serviciilor contractuale și a serviciului pentru clienți.
 • Gestionarea și răspunsul la solicitări.

Decizii automate în cazuri individuale:

 • Verificarea creditului (decizia bazată pe evaluarea creditului).

Baze legale relevante

În continuare, vă informăm despre bazele legale ale Regulamentului General privind Protecția Datelor (GDPR), pe baza cărora procesăm datele personale. Vă rugăm să rețineți că, pe lângă reglementările GDPR, pot exista reglementări naționale privind protecția datelor în țara dumneavoastră sau în țara noastră de rezidență sau sediu. Dacă, în cazuri individuale, există alte baze legale specifice, vă vom informa despre acestea în declarația de confidențialitate.

 • Consimțământ (Articolul 6 Alineatul 1 S. 1 lit. a. GDPR) – Persoana vizată și-a dat consimțământul pentru procesarea datelor personale care o privesc pentru unul sau mai multe scopuri specifice.
 • Executarea contractului și solicitările precontractuale (Articolul 6 Alineatul 1 S. 1 lit. b. GDPR) – Procesarea este necesară pentru executarea unui contract al cărui parte este persoana vizată sau pentru efectuarea de măsuri precontractuale care se desfășoară la solicitarea persoanei vizate.
 • Obligația legală (Articolul 6 Alineatul 1 S. 1 lit. c. GDPR) – Procesarea este necesară pentru îndeplinirea unei obligații legale la care se supune responsabilul.
 • Interese legitime (Articolul 6 Alineatul 1 S. 1 lit. f. GDPR) – Procesarea este necesară pentru protejarea intereselor legitime ale responsabilului sau ale unui terț, cu excepția cazului în care interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate care necesită protecția datelor personale prevalează.

Măsuri de securitate

Luăm măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura un nivel de protecție corespunzător riscului, în conformitate cu standardele legale, ținând cont de stadiul tehnologiei, costurile de implementare și natura, domeniul de aplicare, contextul și scopurile procesării, precum și riscurile de probabilitate și gravitate variabilă pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice.

Măsurile includ, în special, asigurarea confidențialității, integrității și disponibilității datelor prin controlul accesului fizic și electronic la date, precum și accesul, introducerea, transmiterea, asigurarea disponibilității și separarea lor. În plus, am stabilit proceduri care garantează exercitarea drepturilor persoanelor vizate, ștergerea datelor și reacția la compromiterea datelor. În plus, luăm în considerare protecția datelor personale încă din faza de dezvoltare sau selecție a hardware-ului, software-ului și a procedurilor, în conformitate cu principiul protecției datelor prin designul tehnologiei și prin setările predefinite pentru protecția datelor (Articolul 25 GDPR).

Securitatea datelor este

asigurată, printre altele, prin proceduri criptografice. În comunicarea prin intermediul site-ului nostru online, utilizăm criptarea SSL (https) pentru a proteja datele transmise.

Transmiterea și divulgarea datelor personale

În cadrul procesării datelor personale, se poate întâmpla ca datele să fie transmise către alte entități, companii, organizații legal independente sau persoane, sau să fie dezvăluite către acestea. Printre destinatarii acestor date se pot număra, de exemplu, furnizori de servicii de plată în cadrul tranzacțiilor de plată, furnizori de servicii IT însărcinați cu sarcini de tehnologie a informației sau furnizori de servicii și conținut care sunt încorporați într-un site web. În acest caz, respectăm cerințele legale și încheiem, în special, contracte corespunzătoare sau acorduri care servesc la protecția datelor dumneavoastră cu destinatarii datelor dumneavoastră.

Procesarea datelor în țări terțe

Dacă procesăm date într-o țară terță (adică, în afara Uniunii Europene (UE), Spațiului Economic European (SEE)) sau dacă aceasta se întâmplă în contextul utilizării serviciilor terților sau al divulgării sau transmiterii datelor către alte persoane sau companii, acest lucru se face numai în conformitate cu cerințele legale.

Sub rezerva unor permisiuni legale sau contractuale exprese, procesăm sau lăsăm datele să fie procesate în țări terțe numai dacă sunt îndeplinite condițiile specifice ale Articolului 44 și următoarele ale GDPR. Acest lucru înseamnă că procesarea se efectuează, de exemplu, pe baza unor garanții specifice, cum ar fi stabilirea oficială a unui nivel de protecție a datelor recunoscut de UE (de exemplu, pentru SUA prin „Privacy Shield”) sau respectarea unor obligații contractuale speciale recunoscute oficial (așa-numitele „clauze contractuale standard”).

Utilizarea cookie-urilor

Cookie-urile sunt fișiere text sau alte tehnologii de stocare care sunt stocate și citite pe dispozitivul dumneavoastră de către un site web. Printre altele, informațiile despre vizita dumneavoastră pe site-ul web sau despre setările browserului pot fi salvate în cookie-uri. Aceste informații sunt recitite de pe dispozitivul dumneavoastră de către site-ul web la o vizită ulterioară. Cookie-urile pot fi folosite pentru diferite scopuri, de exemplu, pentru a funcționa un site web, pentru a efectua analize sau pentru scopuri de marketing.

Utilizăm cookie-uri în conformitate cu cerințele legale. Prin urmare, obținem consimțământul utilizatorilor în prealabil, cu excepția cazurilor în care consimțământul nu este necesar din punct de vedere legal. Un consimțământ nu este necesar, de exemplu, dacă stocarea și citirea informațiilor, inclusiv cookie-urile, sunt absolut necesare pentru a furniza un serviciu de telecomunicații solicitat în mod explicit de utilizator (adică pentru a pune la dispoziție oferta noastră online). Consimțământul clar comunicat utilizatorilor include informații despre utilizarea respectivă a cookie-urilor.

În funcție de durata de stocare, se fac distincții între următoarele tipuri de cookie-uri:

 • Cookie-uri temporare (de asemenea, cookie-uri de sesiune sau cookie-uri de sesiune): Cookie-urile temporare sunt șterse cel târziu după ce un utilizator a părăsit o ofertă online și a închis dispozitivul său (de exemplu, browser sau aplicație mobilă).
 • Cookie-uri permanente: Cookie-urile permanente rămân stocate chiar și după închiderea dispozitivului. Astfel, de exemplu, starea de conectare poate fi salvată sau conținutul preferat poate fi afișat direct când utilizatorul vizitează din nou site-ul web. De asemenea, datele utilizatorilor colectate prin intermediul cookie-urilor pot fi utilizate pentru măsurarea acoperirii. Dacă nu vă informăm explicit despre tipul și durata de stocare a cookie-urilor (de exemplu, în cadrul obținerii consimțământului), trebuie să presupuneți că cookie-urile sunt permanente și că durata de stocare poate fi de până la doi ani.

Indiferent dacă procesarea se bazează pe consimțământ sau pe permisiunea legală, aveți posibilitatea de a revoca oricând un consimțământ acordat sau de a obiecta la procesarea datelor dumneavoastră prin tehnologii de cookie-uri (denumită colectiv „opt-out”). Puteți exprima obiecția dumneavoastră inițial prin setările browserului dumneavoastră, de exemplu, prin dezactivarea utilizării cookie-urilor (ceea ce poate limita, de asemenea, funcționalitatea ofertei noastre online). O obiecție împotriva utilizării cookie-urilor pentru scopuri de marketing online poate fi, de asemenea, exprimată prin intermediul unei varietăți de servicii, în special în cazul urmăririi, prin intermediul site-urilor web https://optout.aboutads.info și https://www.youronlinechoices.com/. În plus, puteți primi informații suplimentare despre obiecții în cadrul informațiilor despre furnizorii de servicii și cookie-uri utilizați.

Procesăm datele cookie pe baza consimțământului nostru printr-o procedură de gestionare a consimțământului cookie-urilor, în cadrul căreia consimțămintele utilizatorilor pentru utilizarea cookie-urilor și/sau a procesărilor și furnizorilor menționați în cadrul procedurii de gestionare a consimțământului cookie-urilor pot fi obținute, gestionate și revocate de către utilizatori. Declarația de consimțământ este stocată pentru a nu repeta solicitarea consimțământului și pentru a putea dovedi consimțământul în conformitate cu obligația legală. Stocarea poate avea loc pe partea serverului și/sau într-un cookie (așa-numitul cookie de opt-in sau, prin utilizarea tehnologiilor comparabile, pentru a putea atribui consimțământul unui utilizator sau dispozitivului său). În funcție de furnizorul serviciului de gestionare a consimțământului cookie-urilor, durata de stocare a consimțământului poate fi de până la doi ani. Aici, un identificator de utilizator pseudonim este format și stocat împreună cu momentul consimțământului, informațiile despre domeniul de aplicare al consimțământului (de exemplu, care categorii de cookie-uri și/sau furnizori de servicii) și browserul, sistemul și dispozitivul utilizat.

Servicii comerciale și de afaceri

Procesăm datele partenerilor noștri contractuali și de afaceri, de exemplu, clienți și interesați (denumiți colectiv „parteneri contractuali”) în cadrul relațiilor contractuale și asemănătoare cu contractele, precum și a măsurilor asociate și în cadrul comunicării cu partenerii contractuali (sau precontractual), de exemplu, pentru a răspunde la întrebări.

Procesăm aceste date pentru a îndeplini obligațiile noastre

contractuale, pentru a proteja drepturile noastre și pentru scopurile activităților administrative asociate și organizării afacerii. Datele partenerilor contractuali sunt transmise în cadrul legii aplicabile numai în măsura în care acest lucru este necesar pentru scopurile menționate, pentru îndeplinirea obligațiilor legale sau cu consimțământul persoanelor vizate (de exemplu, la servicii de telecomunicații, transport și alte servicii auxiliare, subcontractori, bănci, consultanți fiscali și juridici, furnizori de servicii de plată sau autorități fiscale). Cu privire la alte forme de prelucrare, partenerii contractuali sunt informați în cadrul acestei declarații de confidențialitate.

Ce date sunt necesare pentru scopurile menționate, le comunicăm partenerilor contractuali înainte sau în timpul colectării datelor, de exemplu, în formularele online, prin marcaje speciale (de exemplu, culori) sau simboluri (de exemplu, stele sau altele), sau personal.

Ștergem datele după expirarea garanțiilor legale și a obligațiilor comparabile, adică, în general, după 4 ani, cu excepția cazului în care datele sunt stocate într-un cont de client, de exemplu, atâta timp cât trebuie să fie păstrate din motive legale de arhivare (de exemplu, pentru scopuri fiscale, de obicei 10 ani). Datele dezvăluite de partenerul contractului în cadrul comenzii sunt șterse în conformitate cu specificațiile comenzii, în general, după finalizarea comenzii.

În măsura în care folosim furnizori terți sau platforme pentru a furniza serviciile noastre, termenii și condițiile și notificările de confidențialitate ale furnizorilor terți sau platformelor respective se aplică în relația dintre utilizatori și furnizori.

Contul clientului: Partenerii contractuali pot crea un cont în cadrul ofertei noastre online (de exemplu, contul clientului sau utilizatorului, denumit în continuare „contul clientului”). Dacă înregistrarea unui cont de client este necesară, partenerii contractuali sunt informați despre acest lucru, precum și despre detaliile necesare pentru înregistrare. Conturile de client nu sunt publice și nu pot fi indexate de motoarele de căutare. În cadrul procesului de înregistrare și al autentificărilor și utilizărilor ulterioare ale contului clientului, stocăm adresele IP ale clienților împreună cu momentele accesului, pentru a putea dovedi înregistrarea și pentru a preveni orice abuz al contului clientului. Dacă clienții și-au încheiat contul de client, datele referitoare la contul de client sunt șterse, cu excepția cazului în care păstrarea acestora este necesară din motive legale. Este responsabilitatea clienților să-și salveze datele în cazul încheierii contului de client.

Analize economice și cercetare de piață: Din motive economice și pentru a recunoaște tendințele pieței, dorințele partenerilor contractuali și utilizatorilor, analizăm datele pe care le avem la dispoziție referitoare la operațiuni de afaceri, contracte, solicitări etc., astfel încât să putem identifica grupurile de clienți cu caracteristici diferite în cadrul grupului nostru de persoane vizate. Analizele sunt efectuate în scopul evaluărilor economice, marketingului și cercetării de piață (de exemplu, pentru a determina grupurile de clienți cu caracteristici diferite). În acest scop, putem lua în considerare, dacă sunt disponibile, profilurile utilizatorilor înregistrați, inclusiv datele lor, de exemplu, cu privire la serviciile utilizate. Analizele ne servesc numai nouă

și nu sunt divulgate extern, cu excepția cazului analizelor anonime cu valori agregate. Adică, nu dezvăluim informații personale în cadrul analizelor; luăm, de asemenea, în considerare confidențialitatea utilizatorilor și prelucrăm datele pentru scopuri analitice cât mai pseudonimizat și, dacă este posibil, anonim (de exemplu, sub formă de date agregate).

Magazin și comerț electronic: Procesăm datele clienților noștri pentru a le permite să selecteze, să achiziționeze sau să comande produsele, bunurile și serviciile asociate selectate, precum și plata și livrarea sau executarea acestora, după caz. Procesăm datele necesare pentru îndeplinirea contractului până la expirarea garanțiilor legale și a obligațiilor legale aplicabile, cum ar fi obligațiile de reținere în scopuri fiscale și comerciale și clarificarea oricăror solicitări sau revendicări legate de contract. În acest context, stocăm informații despre momentul achiziției produselor, serviciilor și despre plăți și livrări efectuate. În măsura în care utilizăm furnizori terți sau platforme pentru a furniza serviciile noastre, termenii și condițiile și notificările de confidențialitate ale furnizorilor terți sau platformelor respective se aplică în relația dintre utilizatori și furnizori.

Furnizori de servicii de plată: În cadrul relațiilor contractuale și de altă natură, pe baza obligațiilor legale sau în alt mod pe baza intereselor noastre legitime, oferim persoanelor vizate mijloace de plată eficiente și sigure și utilizăm, pe lângă bănci și instituții de credit, și alți furnizori de servicii de plată (denumiți colectiv „furnizori de servicii de plată”).

Datele prelucrate de furnizorii de servicii de plată includ date de inventar, cum ar fi numele și adresa, datele bancare, cum ar fi numerele de cont sau numerele de card de credit, parole, numere TAN și sume de verificare, precum și contractul, sumele și informațiile despre destinatar. Aceste informații sunt necesare pentru efectuarea tranzacțiilor. Cu toate acestea, datele introduse sunt prelucrate numai de furnizorii de servicii de plată și stocate de aceștia. Adică, nu primim nicio informație legată de cont sau card de credit, ci doar informații cu confirmare sau notificare negativă a plății. În unele cazuri, furnizorii de servicii de plată transmit datele către agențiile de informații de credit pentru verificarea identității și a solvabilității. În acest caz, se aplică termenii și condițiile și notificările de confidențialitate ale furnizorilor de servicii de plată.

Pentru tranzacțiile de plată se aplică termenii și condițiile și notificările de confidențialitate ale furnizorilor de servicii de plată respectivi, care pot fi accesate în cadrul site-urilor web respective sau în aplicațiile de tranzacție. De asemenea, facem trimitere la acestea pentru informații suplimentare și pentru afirmarea drepturilor de retragere, de informare și a altor drepturi ale persoanelor vizate.

Furnizarea ofertei online și găzduirea web

Pentru a putea furniza oferta noastră online în mod sigur și eficient, utilizăm serviciile unuia sau mai multor furnizori de găzduire web, de pe serverele cărora (sau serverele gestionate de aceștia) poate fi accesată oferta online. În acest scop, putem utiliza servicii de infra

structură și platformă, capacitate de calcul, spațiu de stocare și servicii de bază de date, servicii de securitate și servicii tehnice de întreținere.

Datele prelucrate în cadrul furnizării serviciului de găzduire pot include toate informațiile referitoare la utilizatorii ofertei noastre online, cum ar fi datele introduse în formularele online și datele tehnice, care sunt colectate în mod automat atunci când oferta online este utilizată. Prin urmare, colectăm adrese IP și date despre utilizare, conținut vizualizat, site-uri web de la care utilizatorii au fost direcționați către oferta noastră online, precum și date despre dispozitive, browsere și momentele utilizării.

Colectarea acestor date este necesară pentru a putea furniza oferta online. În plus, utilizăm datele anonime pentru scopuri statistice și pentru dezvoltarea serviciului, precum și pentru a asigura securitatea serviciului nostru conform Articolului 6 Alineatul 1 lit. f. GDPR. Din motive de securitate (de exemplu, pentru a investiga acte abuzive sau frauduloase), informațiile despre adresele IP și momentul accesului sunt stocate pentru o perioadă de maxim 7 zile și apoi sunt șterse sau anonimizate. Datele a căror păstrare ulterioară este necesară în scopuri probatorii sunt excluse de la ștergere până la clarificarea definitivă a incidentului respectiv.

Contactarea

Când ne contactați (de exemplu, prin formular de contact, e-mail, telefon sau prin intermediul rețelelor sociale), informațiile furnizate de persoana care face solicitarea sunt procesate în măsura în care acest lucru este necesar pentru a răspunde solicitărilor de contact și oricăror măsuri solicitate.

Răspunsul la solicitările de contact în cadrul relațiilor contractuale sau precontractuale este efectuat pentru a îndeplini obligațiile noastre contractuale sau pentru a răspunde (pre)contractual la solicitări și, în rest, pe baza intereselor legitime de a răspunde la solicitări.

Newslettere și notificări electronice

Trimitem newslettere, e-mailuri și alte notificări electronice (denumite în continuare „newsletter”) numai cu consimțământul destinatarilor sau o permisiune legală. În măsura în care conținutul unui newsletter este descris concret în cadrul unei înregistrări pentru newsletter, acesta este decisiv pentru consimțământul utilizatorilor. În plus, newsletterele noastre conțin informații despre serviciile și noi.

Pentru a vă abona la newsletterele noastre, este suficient să furnizați adresa dvs. de e-mail. Cu toate acestea, vă putem cere să introduceți un nume pentru adresarea personală în newsletter sau alte informații dacă acestea sunt necesare pentru scopurile newsletterului.

Înregistrarea la newsletterul nostru se face în general printr-o procedură numită „double opt-in”. Adică, după înregistrare, veți primi un e-mail în care vi se va cere să confirmați înregistrarea. Această confirmare este necesară pentru ca nimeni să nu se poată înregistra cu adrese de e-mail ale altor persoane. Înregistrările la newsletter sunt înregistrate pentru a putea dovedi procesul de înregistrare în conformitate cu cerințele legale. Acest lucru include stocarea timpului de înregistrare și de confirmare, precum și adresa IP. De asemenea, sunt înregistrate schimbările datelor dvs. stocate la furnizorul de servicii de expediere.

Abonamentele la newsletter pot fi anulate în orice moment. La sfârșitul fiecărui newsletter, veți găsi un link pentru a vă dezabona. O cerere de ștergere a adresei dvs.

de e-mail este posibilă în orice moment, atâta timp cât confirmarea anterioară a existenței unui consimțământ nu este necesară în același timp.

Analiza web, monitorizarea și optimizarea

Web analiza este utilizată pentru evaluarea fluxurilor de vizitatori ale ofertei noastre online și poate include comportamentul, interesele sau informații demografice despre vizitatori, cum ar fi vârsta sau sexul, ca valori pseudonime. Cu ajutorul analizei web, putem, de exemplu, recunoaște la ce moment oferta noastră online sau funcțiile sau conținutul său sunt cel mai frecvent utilizate sau invită la reutilizare. De asemenea, putem înțelege ce zone necesită optimizare.

În plus față de analiza web, putem utiliza, de asemenea, proceduri de testare pentru a testa și optimiza diferite versiuni ale ofertei noastre online sau a componentelor sale.

Pentru aceste scopuri, pot fi create așa-numitele profile de utilizator și stocate într-un fișier (așa-numitul „cookie”) sau pot fi utilizate proceduri similare cu același scop. Aceste informații pot include, de exemplu, conținut vizualizat, pagini web vizitate și elemente utilizate acolo și informații tehnice, cum ar fi browserul utilizat, sistemul de calculator utilizat și informații despre timpul de utilizare. Dacă utilizatorii au consimțit la colectarea datelor de localizare, acestea pot fi, de asemenea, prelucrate, în funcție de furnizor.

IP-urile utilizatorilor sunt, de asemenea, colectate. Cu toate acestea, folosim o procedură de mascare a IP-ului (adică, pseudonimizarea prin scurtarea adresei IP) pentru a proteja utilizatorii. În general, în cadrul analizei web, A/B testării și optimizării, nu sunt stocate date clare ale utilizatorilor (cum ar fi adresele de e-mail sau numele), ci pseudonime. Adică, noi, precum și furnizorii de software utilizat, nu cunoaștem identitatea reală a utilizatorilor, ci doar informațiile stocate în profilurile lor pentru scopurile procedurilor respective.

Note privind baza legală: Dacă vă cerem consimțământul pentru utilizarea furnizorilor terți, baza legală a prelucrării datelor este consimțământul. În caz contrar, datele utilizatorilor sunt prelucrate pe baza intereselor noastre legitime (adică interesul în analize eficiente, economice și receptive ale serviciilor noastre). În acest context, vă rugăm, de asemenea, să citiți informațiile privind utilizarea cookie-urilor în această declarație de confidențialitate.

Marketing online

Procesăm datele personale în scopuri de marketing online, care pot include, în special, comercializarea spațiilor publicitare sau prezentarea de conținut publicitar (denumit în continuare colectiv „conținut”) pe baza intereselor potențiale ale utilizatorilor și măsurarea eficacității acestora.

Pentru aceste scopuri, sunt create așa-numitele profile de utilizator și stocate într-un fișier (așa-numitul „cookie”) sau pot fi utilizate proceduri similare prin care sunt stocate informațiile relevante pentru prezentarea conținutului menționat anterior pentru utilizator. Aceste informații pot include, de exemplu, conținut vizualizat, pagini web vizitate, rețele online utilizate și parteneri de comunicare, precum și informații tehnice, cum ar fi browserul utilizat, sistemul de calculator utilizat și informații despre timpul de utilizare. Dacă utilizatorii au consimțit la colectarea datelor lor de localizare,

acestea pot fi, de asemenea, prelucrate.

IP-urile utilizatorilor sunt, de asemenea, colectate. Cu toate acestea, folosim măsuri de protecție existente pentru a proteja utilizatorii (adică, pseudonimizarea prin scurtarea adresei IP). În general, în cadrul procedurilor de marketing online, nu sunt stocate date clare ale utilizatorilor (cum ar fi adresele de e-mail sau numele), ci pseudonime. Adică, noi, precum și furnizorii de proceduri de marketing online, nu cunoaștem identitatea reală a utilizatorilor, ci doar informațiile stocate în profilurile lor.

Informațiile din profilurile utilizatorilor sunt stocate în cookie-uri sau utilizând proceduri similare. Aceste cookie-uri pot fi citite ulterior și analizate în scopuri de prezentare a conținutului pe alte site-uri web care utilizează aceeași procedură de marketing online, și pot fi completate cu informații suplimentare și stocate pe serverul furnizorului procedurii de marketing online.

Excepțional, datele clare pot fi atribuite profilurilor. Acesta este cazul atunci când utilizatorii sunt, de exemplu, membri ai unei rețele sociale a cărei procedură de marketing online folosim și rețeaua conectează profilurile utilizatorilor în rețeaua respectivă cu informațiile menționate anterior. Vă rugăm să rețineți că utilizatorii pot face acorduri suplimentare cu furnizorii, de exemplu, prin consimțământ în timpul înregistrării.

În general, nu avem acces la informațiile sumare despre succesul anunțurilor noastre. Cu toate acestea, putem verifica în cadrul așa-numitelor măsurători de conversie care dintre procedurile noastre de marketing online au dus la o așa-numită conversie, adică, de exemplu, la încheierea unui contract cu noi. Măsurarea conversiei este utilizată exclusiv pentru analiza succesului măsurilor noastre de marketing.

Note privind baza legală: Dacă vă cerem consimțământul pentru utilizarea furnizorilor terți, baza legală a prelucrării datelor este consimțământul. În caz contrar, datele utilizatorilor sunt prelucrate pe baza intereselor noastre legitime (adică interesul în analize eficiente, economice și receptive ale serviciilor noastre). În acest context, vă rugăm, de asemenea, să citiți informațiile privind utilizarea cookie-urilor în această declarație de confidențialitate.

Prezențe în rețelele sociale (Social Media)

Menținem prezențe online în rețelele sociale și procesăm în acest context datele utilizatorilor pentru a comunica cu utilizatorii activi acolo sau pentru a oferi informații despre noi.

Vă informăm că datele utilizatorilor pot fi procesate în afara Uniunii Europene. Acest lucru poate prezenta riscuri pentru utilizatori, deoarece, de exemplu, ar putea fi mai dificil să se exercite drepturile utilizatorilor.

În plus, datele utilizatorilor sunt de obicei prelucrate în scopuri de cercetare de piață și publicitate. De exemplu, profilele de utilizare pot fi create pe baza comportamentului utilizatorilor și a intereselor acestora. Profilele de utilizare pot fi utilizate, de exemplu, pentru a plasa anunțuri în interiorul și în afara rețelelor care se presupune că corespund intereselor utilizatorilor. Pentru aceste scopuri, cookie-uri sunt de obicei stocate pe computerele utilizatorilor, în care sunt stocate comportamentul utilizatorilor și interesele utilizatorilor. În plus, datele pot fi stocate în profilurile de utilizare indiferent de dispozitivele utilizate de utilizatori (în special dacă utilizatorii sunt membri ai rețelelor respective și sunt autentifica

ți la acestea).

Pentru o descriere detaliată a formelor respective de prelucrare și a posibilităților de obiecție (opt-out), vă rugăm să consultați declarațiile de confidențialitate și informațiile furnizate de operatorii rețelelor sociale respective.

De asemenea, în cazul solicitărilor de informații și exercitării drepturilor utilizatorilor, subliniem că acestea pot fi exercitate cel mai eficient la operatorii rețelelor. Numai operatorii au acces la datele utilizatorilor și pot lua măsuri adecvate și oferi informații direct. Dacă aveți nevoie de ajutor, ne puteți contacta.

 • Facebook: Suntem împreună cu Meta Platforms Ireland Limited responsabili pentru colectarea (dar nu și pentru prelucrarea ulterioară) datelor vizitatorilor paginii noastre de Facebook (așa-numita „Pagină de fan”). Aceste date includ informații despre tipurile de conținut pe care utilizatorii le vizualizează sau cu care interacționează sau acțiunile pe care le efectuează (vezi „Lucruri pe care tu și alții le faceți și furnizezi” în politica de confidențialitate a Facebook: https://www.facebook.com/policy.php), precum și despre dispozitivele utilizate de utilizatori (de exemplu, adrese IP, sistem de operare, tip de browser, setări de limbă, informații despre cookie-uri; vezi „Informații despre dispozitiv” în declarația de confidențialitate a Facebook: https://www.facebook.com/policy.php). Așa cum este explicat în politica de confidențialitate a Facebook sub „Cum folosim aceste informații?”, Facebook colectează și utilizează, de asemenea, informații pentru a oferi servicii de analiză, numite „Insights”, operatorilor de pagini de Facebook, care le permit să obțină informații despre modul în care utilizatorii interacționează cu paginile lor de Facebook și cu conținutul asociat acestora. Am încheiat un acord special cu Facebook („Termeni pentru Pagină”, https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum), care reglementează în special ce măsuri de securitate trebuie să implementeze Facebook (https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms) și care permite Facebook să își asume responsabilitatea de a respecta drepturile persoanelor vizate (adică utilizatorii pot trimite informații sau solicitări de ștergere direct către Facebook). Drepturile utilizatorilor (în special la acces, ștergere, obiecție și depunerea unei plângeri la autoritatea de supraveghere) nu sunt limitate de acordurile noastre cu Facebook. Pentru informații suplimentare, consultați „Informații despre Insights Page” (https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data).

Plugin-uri și conținut încorporat

Integrăm elemente funcționale și de conținut în oferta noastră online care sunt obținute de pe serverele furnizorilor lor (denumiți în continuare „furnizori terți”). Acestea pot include, de exemplu, grafică, videoclipuri, butoane de rețele sociale și contribuții (denumite în continuare uniform „conținut”).

Integrarea presupune întotdeauna că furnizorii terți ai acestui conținut prelucrează adresa IP a utilizatorului, deoarece fără adresa IP nu ar putea trimite conținutul către browserul lor. Prin urmare, adresa IP este necesară pentru prezentarea acestui conținut sau funcții. Ne străduim să folosim numai conținutul al cărui furnizor respectiv utilizează adresa IP exclusiv pentru livrarea conținutului. Furnizorii terți pot, de asemenea, să folosească așa-numitele etichete pixel (grafice invizibile, den

umite și „web beacons”) pentru scopuri statistice sau de marketing. „Pixel tags” pot fi folosite pentru a evalua informațiile, cum ar fi traficul de vizitatori pe paginile acestui site web. Informațiile pseudonime pot fi, de asemenea, stocate în cookie-uri pe dispozitivul utilizatorului și pot include, printre altele, informații tehnice despre browser și sistemul de operare, site-uri web de referință, timpul vizitei și alte informații despre utilizarea ofertei noastre online, precum și poate fi legată de astfel de informații din alte surse.

Ștergerea datelor

Datele pe care le procesăm sunt șterse în conformitate cu cerințele legale, de îndată ce consimțămintele permise pentru procesare sunt revocate sau alte permisiuni lipsesc (de exemplu, dacă scopul procesării acestor date a încetat sau nu este necesar pentru scop). Cu excepția cazului în care datele sunt șterse pentru că sunt necesare pentru alte scopuri și legale permise, prelucrarea lor va fi limitată la aceste scopuri. Aceasta înseamnă că datele sunt blocate și nu sunt prelucrate pentru alte scopuri. Acest lucru se aplică, de exemplu, datelor care trebuie păstrate din motive comerciale sau fiscale sau a căror stocare este necesară pentru a revendica, exercita sau apăra pretenții legale sau pentru a proteja drepturile unei alte persoane fizice sau juridice.

Alte informații despre ștergerea datelor personale pot fi furnizate, de asemenea, în cadrul declarațiilor individuale de confidențialitate ale acestei declarații de confidențialitate.

Modificarea și actualizarea declarației de confidențialitate

Vă rugăm să vă informați regulat despre conținutul declarației noastre de confidențialitate. Vom ajusta declarația de confidențialitate de îndată ce modificările procesării datelor pe care le efectuăm o fac necesară. Vă vom informa de îndată ce modificările necesită o acțiune din partea dumneavoastră (de exemplu, consimțământ) sau o altă notificare individuală.

Dacă furnizăm adrese și informații de contact ale companiilor și organizațiilor în această declarație de confidențialitate, vă rugăm să rețineți că adresele se pot schimba în timp și să verificați informațiile înainte de a ne contacta.

Drepturile persoanelor vizate

În calitate de persoană vizată, aveți diferite drepturi în temeiul GDPR, care se bazează în principal pe articolele 15-18 și 21 GDPR:

 • Dreptul de a obiecta: Aveți dreptul, din motive legate de situația dvs. particulară, să vă opuneți în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc, care se bazează pe articolul 6 alineatul 1 lit. e sau f GDPR; acest lucru se aplică și profilării bazate pe aceste dispoziții. Dacă datele cu caracter personal care vă privesc sunt prelucrate pentru scopuri de marketing direct, aveți dreptul să vă opuneți în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc în scopul respectiv de marketing; acest lucru se aplică și profilării în măsura în care este legată de un astfel de marketing direct.
 • Dreptul de a retrage consimțământul: Aveți dreptul să retrageți consimțământul acordat în orice moment.
 • Dreptul de acces: Aveți dreptul să obțineți o confirmare dacă datele cu caracter personal care vă privesc sunt prelucrate și, în caz afirmativ, aveți dreptul să obțineți acces la datele cu caracter personal și la informațiile specificate în articolul 15 GDPR.
 • Dreptul la rectificare: Aveți dreptul să obțineți rectificarea și/sau completarea datelor cu caracter personal care vă privesc și care sunt incorecte sau incomplete.
 • Dreptul la ștergere: Aveți dreptul să solicitați ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc fără întârzieri nejustificate și avem obligația de a șterge aceste date fără întârzieri nejustificate, în măsura în care se aplică unul dintre motivele specificate în articolul 17 GDPR.
 • Dreptul la restricționarea prelucrării: Aveți dreptul să solicitați restricționarea prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în condițiile specificate în articolul 18 GDPR.
 • Dreptul la portabilitatea datelor: Aveți dreptul să primiți datele cu caracter personal care vă privesc și pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și lizibil de mașină, și aveți dreptul să transmiteți aceste date altui responsabil fără obiecții din partea noastră, în condițiile specificate în articolul 20 GDPR.
 • Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere: Aveți, de asemenea, în conformitate cu articolul 77 GDPR, dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, în special în statul membru al reședinței dumneavoastră, al locului de muncă sau al locului presupusei încălcări, dacă considerați că prelucrarea datelor cu caracter personal care vă privesc încalcă GDPR.

Definiții

Acest capitol vă oferă o prezentare generală a termenilor folosiți în această declarație de confidențialitate. Multe dintre acești termeni sunt preluați din lege și sunt definiți în principal în articolul 4 GDPR. Definițiile legale sunt obligatorii. Explicațiile de mai jos sunt destinate în principal să faciliteze înțelegerea.

 • „Date personale”: orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un identificator, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online (de exemplu, cookie) sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale ale acelei persoane fizice.
 • „Profilare”: orice formă de prelucrare automată a datelor cu caracter personal care constă în utilizarea acestor date cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoană fizică, în special pentru a analiza sau prevedea aspecte privind performanța la locul de muncă, situația economică, sănătatea, preferințele personale, interesele, fiabilitatea, comportamentul, locația sau deplasările acestei persoane fizice.
 • „Pseudonimizare”: prelucrarea datelor cu caracter personal în așa fel încât aceste date cu caracter personal nu mai pot fi atribuite unei persoane vizate specifice fără utilizarea informațiilor suplimentare, cu condiția ca aceste informații suplimentare să fie păstrate separat și să fie supuse unor măsuri tehnice și organizatorice care să garanteze că datele cu caracter personal nu sunt atribuite unei persoane fizice identificate sau identificabile.
 • „Procesare”: orice opera

țiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea unor mijloace automate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

 • „Restricționarea prelucrării”: marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea lor în viitor.
 • „Crearea de profiluri”: orice formă de prelucrare automată a datelor cu caracter personal care constă în utilizarea acestor date cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoană fizică, în special pentru a analiza sau prevedea aspecte privind performanța la locul de muncă, situația economică, sănătatea, preferințele personale, interesele, fiabilitatea, comportamentul, locația sau deplasările acestei persoane fizice.
 • „Responsabilul cu protecția datelor”: persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu alții, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele acestei prelucrări sunt stabilite de dreptul Uniunii sau de dreptul statului membru, responsabilul sau criteriile specifice pentru numirea acestuia pot fi prevăzute de dreptul Uniunii sau de dreptul statului membru.
 • „Procesator”: o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau alt organism care prelucrează date cu caracter personal în numele responsabilului.
 • „Destinatar”: o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau alt organism căruia i se divulgă datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o terță parte. Cu toate acestea, autoritățile publice care pot primi date cu caracter personal în cadrul unei anchete specifice în conformitate cu dreptul Uniunii sau al statului membru nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de către aceste autorități publice trebuie să respecte normele aplicabile în materie de protecție a datelor în conformitate cu scopurile prelucrării.
 • „Consimțământul” persoanei vizate: orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și neechivocă a persoanei vizate prin care aceasta, printr-o declarație sau printr-o acțiune clară afirmativă, își exprimă acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal care o privesc.
 • „Încălcarea securității datelor cu caracter personal”: o încălcare a securității care duce la distrugerea accidentală sau ilegală, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizată sau accesul neautorizat la date cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate în alt mod.
 • „Transfer”: divulgarea sau punerea la dispoziție a datelor cu caracter personal către destinatari, indiferent dacă aceștia se află sau nu în interiorul Uniunii Europene sau în Spațiul Economic European.
 • „Cookie-uri”: Cookie-urile sunt mici fișiere care sunt stocate pe dispozitivul utilizatorilor de către site-urile web vizitate. Prin intermediul cookie-urilor, site-urile pot stoca diverse informații care pot fi citite de site-ul care a setat cookie-ul. Cookie-urile conțin de obicei identificatorii site-urilor web de la care provin, durata de viață a cookie-ului și o valoare, de obicei un număr unic generat aleatoriu. Cookie-urile sunt utilizate pentru a face site-urile web mai prietenoase pentru utilizatori (de exemplu, pentru a stoca datele de autentificare, astfel încât acestea să nu fie necesare de fiecare dată când site-ul este vizitat), pentru a colecta informații statistice despre utilizarea site-ului și pentru a analiza aceste informații în scopul îmbunătățirii ofertei.
 • „Măsurarea conversiei”: Măsurarea conversiei este un procedeu prin care eficacitatea unei campanii publicitare este determinată. Se utilizează un cookie de conversie pentru a înțelege dacă un anunț publicitar a dus la o acțiune dorită (de exemplu, achiziționarea unui produs, înregistrarea pentru un newsletter). Cookie-ul de conversie este setat atunci când un utilizator face clic pe un anunț și este utilizat pentru a urmări acțiunile utilizatorului pe site-ul web al destinatarului anunțului.
 • „Web beacons”: Web beacons (cunoscute și sub numele de pixel tags, GIF-uri invizibile, pixeli invizibili sau web bugs) sunt mici imagini grafice (de obicei de 1×1 pixeli) care pot fi integrate în site-uri web și în e-mailuri și sunt utilizate pentru a înregistra comportamentul utilizatorilor și pentru a evalua succesul campaniilor de marketing. Web beacons funcționează similar cu cookie-urile, dar nu sunt vizibile pentru utilizator. În combinație cu cookie-urile, acestea pot ajuta la colectarea și analiza informațiilor despre comportamentul utilizatorilor pe site-uri web și în e-mailuri.